ఈవెంట్? CTIS? 3JN32.

CTIS అనేది 2021 లో అతిపెద్ద ఎగ్జిబిషన్ నేపథ్య మొబైల్ పరికరం మరియు దాని పెరిఫెరల్స్ ఉత్పత్తులు. KEJA అద్దె? 36 చదరపు మీటర్ల బూత్.
బూత్ నెం.:? 3JN32 ,? హాల్ N3.
మనం ఇక్కడ కలుద్దాం.


పోస్ట్ సమయం: జూన్ -03-2021